Focuscongres 2020
Focus op uitvoering
Ons pensioenstelsel gaat een nieuw tijdperk in. Wat betekent dat voor de uitvoering?
Het pensioenstelsel evolueert. Dat levert straks een fundamenteel ander pensioensysteem op. De gevolgen voor de uitvoering zijn enorm. Kunnen bestaande administratiesystemen de nieuwe eisen wel aan? Hoe kunnen pensioenfondsen omgaan met keuzevrijheid, flexibiliteit, afschaffing van doorsneesystematiek, verschuiving naar DC? En hoe houd je als pensioenfonds grip op uitvoering en uitbesteding in tijden van transitie? 
Dinsdag 17 maart 2020
Naturalis, Leiden

Programma

Onderstaand is een conceptprogramma. Wijzigingen voorbehouden. 
11:30-12:15
Workshop 
Implementatie van het nieuwe stelsel: Hoe houdt u de regie?
Het nieuwe stelsel stelt eisen aan uw uitvoeringsorganisatie – eisen die op dit moment nog niet volledig zijn uitgewerkt. Maar zelfs als het script nog niet bekend is, is het van belang dat u als bestuur nu al de regie neemt. Wat kunnen u en uw uitvoeringsorganisatie nu al doen om te anticiperen op de nieuwe situatie? In deze workshop gaan we in op de bedreigingen en kansen.
 
13:00
Opening
André de Vos, hoofdredacteur print en events Pensioen Pro

13:05-13:30
Keynote presentatie
Uitvoering onder druk
De pensioensector ondergaat een immense transformatie om het stelsel robuust te maken voor de komende decennia. Pensioenfondsen staan voor de taak die transformatie met beperkte middelen te implementeren. Maar hoe neem je het publiek, dat helemaal niet is geïnteresseerd in wat er onder de motorkap gebeurt, mee in zo’n verandering? Lessen van buiten de sector.
 

13:30-13:55
Presentatie/deskundigenpanel 
Is er leven na de doorsneepremie?
De doorsneesystematiek wordt vervangen door degressieve opbouw en de overgang met compensatie wordt volgens het pensioenakkoord 'in principe binnen het fonds opgelost'. Fondsen dragen een historie mee aan oude regelingen en oude systemen – hoe administreer je zo’n overgang zonder brokken? En hoe kunnen met name kleinere en middelgrote fondsen zich hier het best op voorbereiden?
 
13:55-14:15
Presentatie
Iedereen aan de lifecycle
Het kabinet wil dat pensioenfondsen in het nieuwe stelsel bij alle contracten – of men nu de collectieve variant of de premievariant uitvoert – gaan beleggen volgens het lifecycle-principe. Wat heeft dat voor consequenties voor de uitvoering van het vermogensbeheer? Een scherpe kijk op de consequenties, met oog voor risico’s én kansen.
 
14:20-15:35
In verschillende stromen wordt ingegaan op specifieke aspecten van uitvoering. 
Stroom A: Consolideren in de praktijk
 
De aanloop naar het nieuwe stelsel geeft de consolidatieslag in de pensioensector een impuls. We bespreken de praktische en uitvoeringstechnische aspecten.
Stroom B: Uitvoeringsdilemma's 
 

Enkele van de knelpunten in de pensioenfondspraktijk uitgelicht en doorgelicht.
Stroom C: Uitdagingen en oplossingen in IT 
 
In de uitvoering loopt menig pensioenfonds tegen IT-issues aan. En naarmate het stelsel verder evolueert, worden de uitdagingen groter. Hoe zit het met de oplossingen?
15:35-16:05
Pauze
Koffie en thee
 
16:05-16:25
Presentatie 
Een beter verhaal
Om het vertrouwen te herwinnen, heeft de pensioensector niet alleen een nieuw stelsel nodig, maar ook een beter verhaal. Het verhaal van een onzekere, maar door diverse aanpassingselementen altijd toereikende oudedagsvoorziening. 
 
16:25-16:45
Presentatie
Keuzevrijheid: Hoe dan?
Politiek en deelnemer willen meer keuzevrijheid en flexibiliteit. Dat ziet er op papier aantrekkelijk uit, maar is in de praktijk nog niet zo eenvoudig uit te voeren. Welke oplossingen worden hiervoor bedacht en hoe uitvoerbaar zijn die eigenlijk?
 
16:45-17:15
Panel/presentatie 
Simpele regeling of flexibele systemen
Zijn simpele regelingen ook goedkoper in de uitvoering, of bieden ze maar tijdelijk soelaas en is het slimmer om te investeren in een flexibele uitvoering die ook toekomstige veranderingen eenvoudig aankan?
 
17:15-17:40
Keynote presentatie 
Risico’s in de uitvoering
Te laat betaalde pensioenen, ‘verdwenen’ deelnemers of zelfs een gehackte administratie. Hoe zorg je ervoor dat de pensioenmiljarden op een veilige manier op de juiste plaats belanden?

17:45 – 18:45
Borrel, muziek en rondleiding door Naturalis

Mede mogelijk gemaakt door

Sprekers

André Vos
André de Vos
Hoofdredacteur print & events
Pensioen Pro
André de Vos is sinds februari 2019 hoofdredacteur print en events van Pensioen Pro. Hij begon in 1992 als freelance financieel journalist en schreef voor diverse financiële vakbladen, voor het Financieele Dagblad en vanaf 2009 voor IPNederland, wat later Pensioen Pro werd. Hij is ook initiatiefnemer van de Masterclasses Financiële Journalistiek, een langlopende serie cursussen om journalisten bij te spijkeren in financiële zaken.