Locatie

Met zijn indrukwekkende collectie, kennis en data brengt Naturalis Biodiversity Center het leven op aarde in kaart. Belangrijk, want biodiversiteit is essentieel voor onze toekomst. Alles in de natuur hangt met elkaar samen - en balans is van levensbelang voor het voortbestaan ervan. Naturalis heeft passie voor natuur. Het onderzoekt de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo draagt het bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken rondom klimaat, leefomgeving, voedselvoorziening en geneesmiddelen.
Nieuw Gebouw
Het nieuwe gebouw van Naturalis werd op 31 augustus 2019 geopend. In het nieuwe Naturalis, ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten, bevinden zich alle onderdelen van het instituut voor het eerst onder één dak. Nieuwbouw en oudbouw ontmoeten elkaar in de centrale hal met zijn glaskroon, geïnspireerd op de vormen uit de natuur: honingraat, kattenogen of tóch bladeren? In een zee van licht, dat van alle kanten binnenstroomt, komen alle functionele ruimtes uit op het atrium; collectie, onderzoek en museum. Het gebouw biedt ruimte voor de groeiende collectie, bezoekers- en onderzoekersaantallen.