Sprekers

P.J.C. Borgdorff
P.J.C. Borgdorff
PFZW
Directeur
Peter Borgdorff is sinds 2008 directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hij was secretaris van de Bond van Christelijke Ondernemers in het Bakkersbedrijf. Vervolgens werkte hij zes jaar bij paritaire organisaties, die waren belast met innovatie, kwaliteitszorg, scholing en collectieve promotie. Daarna ging hij naar de vakbeweging, waar hij onder meer de fusie tussen VHP en De Unie begeleidde. Van 2002 tot 2007 was hij directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Op dit moment is Borgdorff tevens executive lecturer bij Nyenrode Business University en bestuurslid bij het Nibud. Sinds november 2014 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Caceis (voorheen Kas Bank).
G. Olphen
G. van Olphen
APG
Voorzitter raad van bestuur
Gerard van Olphen is sinds 2016 voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. Hij was tot 2015 voorzitter van de raad van bestuur van Vivat Verzekeringen. In 2013 werd hij door het Ministerie van Financiën gevraagd om voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal te worden. In de 28 jaar daarvoor vervulde Van Olphen diverse leidinggevende posities in de financiële sector: van 2002 tot 2013 Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 2008 ook werd aangesteld als vicevoorzitter van de raad van bestuur, CFO bij NIB Capital, CEO bij NIBC Asset Management, Chief Finance & Risk Officer en Manager Financiële Informatie bij Reaal Verzekeringen. Hij begon zijn carrière bij Amro Bank als EDP-auditor.
André Vos
André de Vos
Pensioen Pro
Hoofdredacteur print & events
André de Vos is sinds februari 2019 hoofdredacteur print en events van Pensioen Pro. Hij begon in 1992 als freelance financieel journalist en schreef voor diverse financiële vakbladen, voor het Financieele Dagblad en vanaf 2009 voor IPNederland, wat later Pensioen Pro werd. Hij is ook initiatiefnemer van de Masterclasses Financiële Journalistiek, een langlopende serie cursussen om journalisten bij te spijkeren in financiële zaken.