Pensioen Pro Awards 2020

Een terugblik op vorig jaar:

Welk fonds wordt het beste pensioenfonds van het jaar 2020?

Categorieën

Gouden Awards:

 • Beste pensioenfonds van het jaar (Publieksprijs)
 • Uitzonderlijke bijdrage aan de sector

Zilveren Awards:

 • Beste pensioenfonds > €5mrd
 • Beste pensioenfonds < €5mrd

Thema Awards:

 • Responsible Investment/ESG Award
 • Innovatieprijs
 • Communicatie Award
 • Vermogensbeheerprijs
 • Langetermijnbelegger van het jaar
 • Diversiteit & Inclusiviteit

Mede mogelijk gemaakt door:

Methodologie

 • Om te nomineren: Stuur vóór 26 oktober 2020 een e-mail met een onderbouwing van maximaal 500 woorden naar bouwien.hoorntje@fdmediagroep.nl onder vermelding van Pensioen Pro Awards. Desgewenst mag maximaal 1 pagina aan ondersteunend materiaal mee worden gestuurd.
   
 • Kandidaten kunnen deelnemen in één of meerdere categorieën.
   
 • Kandidaten kunnen meedoen met één of meerdere inzendingen.
   
 • Alleen nieuwe inzendingen worden geaccepteerd. U kunt dus niet meedoen met een inzending van (een) vorig jaar.
 • De categorie ‘uitzonderlijke bijdrage aan de sector’ staat uitsluitend open voor personen.
   
 • De shortlist voor de publieksprijs wordt gekozen uit alle inzendingen behalve de categorie ‘uitzonderlijke bijdrage’.
   
 • Nominaties van pensioenfondsen worden geanonimiseerd.
   
 • Alle andere categorieën zijn uitsluitend beschikbaar voor instellingen (dus niet voor personen). De identiteit van de nominerende partij wordt niet bekendgemaakt.

Veelgestelde vragen

Wie komen er in aanmerking voor een prijs?
 
Pensioenfondsen en vergelijkbare institutionele beleggers en/of tweedepijlerpensioeninstellingen komen in aanmerking voor een Award. Zij kunnen zichzelf kandidaat stellen of door anderen worden genomineerd. Nominaties worden vertrouwelijk behandeld. Nominaties kunnen worden gericht aan: bouwien.hoorntje@fdmediagroep.nl onder vermelding van Pensioen Pro Awards.
 
Wie kunnen er kandidaten voordragen?

Iedereen die betrokken is bij de pensioensector, inclusief pensioenfondsen, uitvoerders, consultants, vermogensbeheerders en deelnemers(organisaties) wordt uitgenodigd om kandidaten te nomineren.

Hoe nomineer ik een kandidaat?

Stuur vóór 26 oktober 2020 een e-mail met een onderbouwing van maximaal 500 woorden naar bouwien.hoorntje@fdmediagroep.nl onder vermelding van Pensioen Pro Awards. 
Desgewenst mag maximaal 1 pagina aan ondersteunend materiaal mee worden gestuurd.
 
Hoe worden de winnaars verkozen?
 
Een deskundige vakjury selecteert de winnaars in de verschillende categorieën, en een shortlist voor de Gouden Award voor ‘beste Nederlandse pensioenfonds’. Lezers van FD, en Pensioen Pro kiezen hieruit de winnaar.

Beoordelingscriteria

Gouden Awards

 • Beste Pensioenfonds van het jaar (publieksprijs) 
  De vakjury selecteert uit het totaal van alle inzendingen een shortlist van 3 kandidaten die zich ofwel in meerdere categorieën onderscheiden, ofwel op één of enkele punten sterk excelleren. Lezers van Pensioen Pro en het Financieele Dagblad en luisteraars van BNR kiezen hieruit een winnaar.
 • Uitzonderlijke bijdrage aan de sector 
  Toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de pensioensector en/of het pensioenstelsel, hetzij in het afgelopen jaar, hetzij over een langere periode (‘oeuvreprijs’).

Zilveren Awards
 
De onderscheidingen voor beste pensioenfonds groter dan/kleiner dan €5 mrd worden toegekend op basis van excellentie – bijvoorbeeld in beleid, performance, governance, communicatie, klantgerichtheid – in de peer groep van vergelijkbare fondsen.

Thema Awards

 • Responsible Investment/ESG Award 
  Deze prijs wordt toegekend aan maximaal twee kandidaten die op uitmuntende wijze ESG-factoren meewegen/integreren en een helder ESG-beleid voeren in strategie en beleggingspraktijk. 
   
 • Innovatieprijs 
  Met deze onderscheiding bieden we erkenning aan ‘thought leadership’ en een voortrekkersrol in een tijd van ingrijpende veranderingen en fundamentele vraagstellingen ten aanzien van het Nederlandse pensioenstelsel. In deze categorie worden maximaal twee kandidaten gehonoreerd.
   
 • Communicatie Award
  Biedt erkenning aan maximaal twee kandidaten die zich onderscheiden met de meest navolgenswaardige en klantgerichte communicatie.
 • Vermogensbeheerprijs 
  Deze prijs wordt toegekend op grond van benadering/invulling van het vermogensbeheer die op voorbeeldige wijze beantwoordt aan de behoeften en doelstellingen van het fonds, bijvoorbeeld in termen van risico, rendement, kosten, transparantie, et cetera. (Wordt toegekend aan maximaal twee kandidaten).
   
 • Langetermijnbelegger van het jaar 
  Biedt erkenning voor beleggingsstrategieën met een langetermijnfocus die zowel een financieel als maatschappelijk rendement opleveren. (Wordt toegekend aan maximaal twee kandidaten).
   
 • Diversiteit & Inclusiviteit
  Wordt uitgereikt aan een pensioenorganisatie die aantoonbaar werk maakt van diversiteit en inclusiviteit in het (pensioen)bestuur. De jury kijkt hierbij naar verscheidenheid in brede zin, van jong/oud, man/vrouw en achtergrond, tot verscheidenheid in denk- en zienswijze. Voor deze categorie wordt de jury uitgebreid met vertegenwoordigers van instellingen die zich hardmaken voor diversiteit zoals WHYZ en PensioenLab.