BeleggersBeraad 2019
 
Leven en beleggen in tijden van lage rente
De rente blijft voorlopig laag. Dat is lastig aan beide kanten van de balans. Want hoe bescherm je als pensioenfonds je dekkingsgraad, en waar kun je nog rendement halen zonder daarmee ongewenste risico’s binnen de portefeuille te halen? 
Donderdag 3 oktober 2019
Hilton, Rotterdam

Programma

 
 
11:30-12:15
Workshop 
Kansen en risico’s in een lagerenteomgeving
Wat betekenen de lagere rendementen voor de wijze waarop de beleggingsportefeuille wordt samengesteld? Kan de verhouding return en matching hetzelfde blijven?
 
Spreker: Anton Wouters, Head of Solutions & Client Advisory - Multi Asset, Quantitative & Solutions (MAQS) investment groep van BNP Paribas Asset Management
13:00
Opening
André de Vos, hoofdredacteur print en events Pensioen Pro
 
13:05-13:35
Presentatie
Gratis geld ophalen: Het treasurybeleid van Nederland
De Nederlandse overheid krijgt sinds mei geld toe op nieuwe staatsobligaties met een looptijd van tien jaar. Wat betekent die negatieve rente voor de overheid en de markt en hoe kijkt de treasury naar de ontwikkelingen op lange termijn? Een kijkje achter de schermen.
 
Spreker: Elvira Eurlings, Ministerie van Financiën, verantwoordelijk voor de uitgifte van Nederlandse staatsobligaties.
 
13:35-13:55
Presentatie 
EMD beleggen: tussen traan en lach
Lage rentes zijn een fact of life. En aan dat geweld van dalende rentes ontkomen ook obligaties van opkomende landen niet. Waar heb je als pensioenfonds(bestuurder) nog wel impact op als het gaat om beleggen in renteproducten? Bij EMD is er nog zeker verschil te maken in actief–passief en in het esg-beleid. Hoe pak je dat aan en wat zijn de ervaringen?
 
Spreker: Armijn Eikelboom, Account CIO, Achmea Investment Management
 
13:55-14:15
Presentatie 
Dekkingsgraad: alle hens aan dek 
Hoe kan de dekkingsgraad in deze uitzonderlijke tijden worden beschermd? Allereerst is het zaak voor alle betrokkenen regelmatig en duidelijk inzichtelijk te maken wat verschillende economische scenario’s betekenen voor de dekkingsgraad en daarmee de pensioenen en premies. Verder moeten pensioenfondsen focussen op datgene dat ze onder controle hebben, als een zeiler in slecht weer. Niet de storm in varen, maar het schip stormklaar maken. Is er een noodplan voor de korte termijn, met duidelijke stop loss-orders als de dekkingsgraad beneden een bepaald niveau daalt? Worden er derivaten ingezet om te voorkomen dat koers- en (vooral) rentedalingen een te groot gat slaan in de dekkingsgraad? Het is essentieel dat verzwakte pensioenfondsen de risico’s onder ogen zien en ernaar handelen om erger te voorkomen. Dan kunnen ze ook weer voluit gaan zodra het marktklimaat omslaat.
 
Spreker: Hanneke Veringa, Country Manager the Netherlands, AXA Investment Managers
14:20-15:20
In verschillende stromen wordt ingegaan op specifieke aspecten van beleggen in een lagerenteomgeving. 
Stroom A: 

Op de kleintjes letten.
Als de rendementen structureel lager worden, is er wellicht nog winst te halen door de kosten omlaag te brengen. Bijvoorbeeld door een uitgekiende mix van passief en actief beheer, een efficiëntere inrichting van het beleggingsproces, en optimalisering van de portefeuilleconstructie. Welke ‘quick wins’ zijn er te behalen?
 
Met Ken Masse, Director Self Indexing, Invesco.
En Thierry Rozier, Senior Investment Consultant, Aon
Stroom B
 
Liever illiquide
De zoektocht naar rendement maakt het verleidelijk op te schuiven naar meer illiquide beleggingen. Hoe kunnen fondsen de illiquiditeitspremie opstrijken?
 
Sprekers: Simon Perry, Managing Director, Alcentra (BNY Mellon IM) en Dirk Bekkers, Portfolio manager, DMFCO
 
15:20-15:50
Pauze
Koffie en thee
 
15:50-16:20
Interactieve sessie 
Trends in pensioenland
Welk effect hebben maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen – van inkomensongelijkheid tot lage rente en handelsoorlog – op pensioenfondsen? In deze interactieve sessie onderzoeken we met de strategie-adviseurs van Thaesis welke trends relevant zijn voor de sector. Wat zijn de kansen en bedreigingen op korte en lange termijn? En hoe daarmee om te gaan?
 
Begeleiders: Niek Lammers en Ricardo Uijen (Thaesis)
 
16:20-16:40
Presentatie
Japan achterna? Renteafdekking bij extreem lage rentes
Met de huidige historisch lage renteniveaus rijst de vraag of pensioenfondsen het renterisico nog wel moeten afdekken. Staat Europa een ‘Japan-scenario’ te wachten? En welke lessen biedt Japan dan, dat al veel langer kampt met extreem lage rentes? Hoe lang blijven de rentes nog laag en is het dieptepunt al bereikt? Met aandacht voor het renteafdekkingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen in de afgelopen twee jaar en de redenen die fondsen hebben voor het verhogen van de renteafdekking, of juist voor verlaging ervan.
 
Spreker: Jitzes Noorman, Director, Portfolio Manager & Delegated CIO, Fiduciary NL, BMO Global Asset Management
 
16:40-17:00
Presentatie 
Met €STR wordt de rente nog lager
De Libor-schandalen stonden aan de basis van de nieuwe rentebenchmark €STR. Dit tarief vormt de basis van miljarden euro’s aan transacties voor vele financiële producten en speelt een belangrijke rol bij uw matchingportefeuille en pensioenverplichtingen. €STR zal zelfs lager liggen dan huidige, toch al erg lage benchmarkrentes. Wat staat er te gebeuren, wat is de impact op uw pensioenfonds en hoe kunt u zich daartegen wapenen?
 
Spreker: Menno van Eijk, Head of Treasury, NN Investment Partners
 
17:00-17:30
Presentatie & interview 
Argusogen van de toezichthouder
DNB volgt de queeste naar rendement nauwlettend. Wat betekent dat voor fondsen die voor meer rendement en risico kiezen? Hoe beziet de toezichthouder de problemen die de lage rente voor de pensioensector oplevert?
 
Spreker:
Cindy van Oorschot, divisiedirecteur toezicht pensioenen, DNB

17:30 – 18:15
Borrel en muziek

Mede mogelijk gemaakt door

Sprekers

Dirk Bekkers
Dirk Bekkers
Portfolio Manager
DMFCO Asset Management
Dirk Bekkers is verantwoordelijk voor Portfolio Management bij DMFCO Asset Management, met een team van vijf is hij verantwoordelijk voor het managen van de hypotheekportefeuilles. DMFCO Asset Management is een onafhankelijke Nederlandse asset manager die institutionele beleggers toegang biedt tot de Nederlandse woninghypotheekmarkt. Institutionele beleggers kunnen rechtstreeks investeren in woninghypotheken middels het label MUNT Hypotheken, dat maandelijks voor zo’n €300 miljoen aan nieuwe hypotheken verstrekt. Hiervoor was Bekkers Senior Portfolio Manager bij NN Investment Partners, hij heeft inmiddels 15 jaar ervaring in de sector van Asset Management, Treasury en ALM.
A. Eikelboom
A. Eikelboom
ONBEKEND
Achmea Investment Management
Armijn Eikelboom is sinds 2011 Account CIO binnen het team Strategisch Portefeuille Advies van Achmea Investment Management. In die rol is hij verantwoordelijk voor de fiduciaire advisering van pensioenfondsklanten. Binnen Achmea IM heeft Eikelboom diverse functies gehad, waaronder Manager Investment Strategy. Eerder werkte hij 5 jaar als portefeuillemanager Fixed Income bij Kempen Capital Management en startte hij zijn loopbaan bij het Economisch Bureau van ING. Hij studeerde Macro- en Monetaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
E. Eurlings
E. Eurlings
ONBEKEND
Rijksoverheid
Elvira Eurlings is sinds begin 2018 als Agent verantwoordelijk voor de uitgifte van Nederlandse staatsobligaties voor het Ministerie van Financiën. Na haar studie economie aan de Universiteit van Tilburg werkte zij vijf jaar bij het Ministerie van Financiën en daarna bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington D.C. In 2007 ging ze voor FMO, de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, werken. Ze werd hier in 2010 manager van het krediet analyse team en voorzitter van de investeringscommissie, en eind 2014 directeur van de energie afdeling. Sinds begin 2018 is zij werkzaam bij het Nederlandse Agentschap van het Ministerie van Financiën (Dutch State Treasury Agency-DSTA).
Ken Masse
Ken Masse
Director of Client Engagement
Invesco Asset Management
Ken Masse is Director of Client Engagement bij Invesco. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de klanten van Invesco Indexing wereldwijd. Hij helpt bovendien de Invesco Indexing business te vergroten en onderhouden door de behoeften op het gebied van indices van toekomstige klanten binnen en buiten Invesco vast te stellen. Masse betrad de financiële wereld in 1992. Nadat hij directeur en portfolio manager bij PanAgora Asset Management was geweest, begon hij in 2008 bij Invesco. Tot begin 2018 was hij senior portfolio manager voor Invesco Quantitative Strategies.
Jitzes Noorman
Jitzes Noorman
Director Delegated CIO
BMO Global Asset Management
Jitzes Noorman is als Delegated CIO in het fiduciaire team van BMO Global Asset Management sinds 2011 verantwoordelijk voor de beleggingen van meerdere Nederlandse pensioenfondsen. Eerder werkte Noorman bij MN Services als senior fondsbeheerder Special Investments en Hedge Funds. Daarvoor was hij onder meer fixed income strateeg en monetair econoom bij Rabobank International en was hij betrokken bij het FTK Pension Fund Advisory Team. Hij is lid van de ALM Commissie van CFA Society Netherlands VBA.
C.P.M. Oorschot
C.P.M. van Oorschot van
Management - Financieel manager
DNB
Cindy van Oorschot is sinds mei 2019 divisiedirecteur Toezicht Pensioenen bij DNB. Zij werkt hier sinds 1998 en vanaf het moment dat ze in 2010 afdelingshoofd Asset Management bij de divisie Financiële Markten werd, heeft ze verschillende managementfuncties vervuld. Daarnaast was ze ook actief bij het pensioenfonds van DNB. In 2013 maakte ze de overstap naar Toezicht Pensioenen, waar ze onder meer hoofd was van het Expertisecentrum Risk Asset & Liability Management en van de afdeling Internationale Verzekeringsgroepen. Voor haar huidige functie was zij hoofd van het Expertisecentrum Interventie & Handhaving.
Simon Perry
Simon Perry
Managing Director
Alcentra
Simon Perry werkt sinds mei 2009 als Senior Executive Director bij Alcentra, een investment manager binnen het BNY Mellon Investment Management multi-boutique model. Van 2000 tot 2009 hield hij zich bezig met het ontwikkelen van de Europese CLO markt, eerst als hoofd European CLO business bij CIBC en Natixis en vanaf 2005 in dezelfde functie bij UBS Investment Bank. Daarvoor maakte Perry deel uit van het cross asset class derivatives marketing team bij CSFP, de toenmalige derivatenspecialist binnen Credit Suisse.
Thierry Rozier
Thierry Rozier
Senior Investment Consultant
Aon
Thierry Rozier is sinds juni 2017 werkzaam als Senior Investment Consultant bij Aon. Hij adviseert pensioenfondsen over diverse beleidsaspecten zoals het strategisch beleggingsbeleid, maatschappelijk verantwoord beleggen en begeleidt klanten bij de selectie van uitvoerders/vermogensbeheerders zowel op het gebied van DB als DC. Rozier heeft 20 jaar ervaring binnen het institutionele vermogensbeheer. Hij werkte hiervoor bij NN Investment Partners / ING Investment Management en F&C Netherlands. Hij heeft de studie bedrijfseconomie, richting financiering en belegging aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond.
Menno van Eijk
Menno van Eijk
Head of Treasury
NN Investment Partners
Menno van Eijk is 18 jaar werkzaam bij NN Investment Partners en is hoofd van het Treasury team binnen Fixed Income Solutions. Hij is verantwoordelijk voor de geldmarktfondsen en strategieën en het cash en collateral management. Daarnaast is Van Eijk namens NN Investment Partners lid van de ECB werkgroep met betrekking tot benchmarkhervorming. Deze werkgroep richt zich op de impact van deze hervorming op cash en derivaten producten.
Hanneke Veringa
Hanneke Veringa
Country Manager the Netherlands
AXA Investment Managers
Hanneke Veringa is sinds 2006 werkzaam bij AXA Investment Managers als hoofd van AXA IM in Nederland. Voordat ze bij AXA IM in dienst trad was zij Senior Sales Manager Benelux bij ABN Amro Asset Management, Senior Manager International Branches bij ING Investment Management en Business Manager Financial Markets bij ING Barings. Ze begon haar carrière bij Deutsche Bank in Duitsland. Ze was ook vier jaar als docent verbonden aan de Finance & Investments afdeling van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
André Vos
André de Vos
Hoofdredacteur print & events
Pensioen Pro
André de Vos is sinds februari 2019 hoofdredacteur print en events van Pensioen Pro. Hij begon in 1992 als freelance financieel journalist en schreef voor diverse financiële vakbladen, voor het Financieele Dagblad en vanaf 2009 voor IPNederland, wat later Pensioen Pro werd. Hij is ook initiatiefnemer van de Masterclasses Financiële Journalistiek, een langlopende serie cursussen om journalisten bij te spijkeren in financiële zaken.
A.H. Wouters
A.H. Wouters
ONBEKEND
BNP Paribas Asset Management
Anton Wouters is Head of Solutions & Client Advisory - Multi Asset, Quantitative & Solutions (MAQS) investment groep van BNP Paribas Asset Management. Hij is sinds 2017 verantwoordelijk voor alle maatwerkoplossingen voor pensioenfondsen, bedrijven en verzekeraars. In 1984 startte Wouters bij Amro Bank waar hij diverse functies bekleedde. In 2004 werd hij verantwoordelijk voor LDI en fiduciair management bij ABN Amro Asset Management, een voorganger van BNPP AM. In deze functie heeft hij het volledige LDI-productgamma en risicomanagement opgezet.